Che phủ tuyết cho kính chắn gió phía trước ô tô

  • Car Front Windshield Snow Cover 5017

    Tấm phủ tuyết cho kính chắn gió phía trước ô tô 5017

    Kính chắn gió phía trước ô tô Tấm chắn tuyết chống sương giá và chống đóng băng Tấm che bảo vệ xe bán tải 5017SBT

    Chức năng kép: Tấm chắn tuyết cho kính chắn gió phía trước vừa có thể chống tuyết vừa chống nắng.

    Dây chống trộm mới bổ sung: đường nối vào tai kẹp mỏng không rỉ nước, dây chống trộm buộc xe, bảo hiểm kép chống trộm.